Finns det hållbar plast?

Hur hållbar är egentligen plast? Plast har sitt dåliga rykte på grund av att det är gjort av den fossila råvaran råolja eller petroleum. Men, eftersom att vi är engagerade i och intresserade av en hållbar användning och framställning av plastprodukter arbetar vi ständigt för att göra våra produkter mer hållbara och miljövänliga.

Vägen till en mer hållbar användning av plast

På Toppits® satsar vi på en mer hållbar användning av plast: tillverkningsprocessen för våra hållbara produkter av plast baseras på den cirkulära ekonomin. Vårt mål är att samtliga produkter i vår portfölj ska vara tillverkade av återvunna eller förnybara resurser och vara återvinningsbara eller komposterbara efter användning sensast 2025. Tillsammans med våra råvaruleverantörer följer vi massbalansmetoden. Detta möjliggör en användning av plast från förnybara eller återvunna råvaror, och resulterar i en hög energi- och materialeffektivitet. Även efter användning gör våra produkter sitt för den cirkulära ekonomin, då många av våra produkter i dagsläget redan är återvinningsbara.

Exakt vilka återvunna resurser används?

Tillverkningen av våra nya hållbara Toppits®-produkter baseras på bearbetade, organiska restmaterial. Dessa kommer, till exempel, från livsmedelsindustrin och kan genom toppmoderna återvinningsprocesser användas i Toppits®-produkter.

Är resurserna ofarliga för hälsan?

Resurserna som används är givetvis helt ofarliga för hälsan, och de är mycket viktigt för oss att fortsatt bibehålla den beprövade höga Toppits®-kvaliteten.

Det är trots allt en engångsprodukt - är det hållbart?

Hållbarhetsaspekten för plastpåsar är givetvis värd att diskutera, men vi erbjuder redan många produkter som kan användas flera gånger: fryspåsar och Zipper®-påsar kan, om du sköljer ur dem efter användning, användas om och om igen; våra bivaxdukar håller för upp till 500 användningar.

Vi är övertygande om att den cirkulära ekonomin har en avgörande roll för en mer hållbar värld. En viktig del av den cirkulära ekonomin är återvinning, det vill säga bearbetning av avfall för ett nytt ändamål. Vi vill inte enbart att våra produkter ska tillverkas med hållbara resurser, utan även att de efter användning ska kunna användas som råvara i nya produkter.

Rekommenderade produkter