Rättsligt/juridiskt meddelande & dataskyddsvillkor

Copyright®

Copyright®

Registrerat varumärke tillhörande ett företag i Melitta-gruppen. Våra websidor är upphovsrättsligt skyddade. Användning till kommersiella eller politiska ändamål, som helhet eller i utdrag, även i förändrad form, kräver föregående skriftligt medgivande från Melitta Group Management GmbH & Co. KG. Utskrift, kopiering eller nerladdning av filer är endast tillåten för privat användning.


Märken, titlar, symboler

Alla på våra websidor nämnda produktnamn tillhör företagsgruppen Melitta, oavsett om de är framhävda, och är märkta med symbolen ® eller inte.
Garanti och ansvar
Informationen på vår websida är upprättad med största omsorg. Samtidigt är företagsgruppen Melitta mån om att informationen på websidorna är aktuell. Trots noggrann sammanställning av websidorna kan vi inte ta något ansvar för att uppgifterna är korrekta och fullständiga. Användning av innehållet på websidorna sker uteslutande på användarens risk. Med reservation för ändringar när som helst.

Tvärhänvisningar (vänster)

Företagsgruppen Melitta tar inget som helst ansvar för länkar på våra websidor till andra företag. Dessa är såvida inget annat anges ansvariga för innehållet. Existerande länkar till andra företag, såvida inget annat anges, är ingen rekommendation av innehållet från företagsgruppen Melitta. Företagsgruppen Melitta ansvarar inte för främmande innehåll, som kan nås via sådana länkar. 

Dataskyddsvillkor

ör oss är det självklart, att vi handskas på ett ansvarsfullt sätt med dina data. Därför vill vi informera dig, att dina personliga data sparas i automatiserade filer och används i enlighet med gällande nationella och europeiskas dataskyddsföreskrifter för bearbetning av din beställning. Om du ger oss ditt uttryckliga medgivande sparar vi dina data och använder dem för marknadsföringsändamål inom företaget. Du har möjlighet att ge oss ditt medgivande på alla ställen på vår websida, där det förekommer personliga data. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande genom ett e-mail eller per post. Generellt kräver företagsgruppen Melitta inga personliga uppgifter, för att du ska kunna använda websidorna. Detta innebär att websidan kan visas utan speciell registrering.

Pristävling, nyhetsbrev, kontakt

Undersökning, bearbetning och utnyttjande av personliga data är till stora delar oumbärlig för att delta i pristävlingar, beställning av nyhetsbrev eller leverans av material och prov. Företagsgruppen Melitta använder endast datauppgifter, som verkligen behövs för bearbetningen. Utöver detta hänvisar vi till, att dina data, under förutsättning att du har medgivit användning för reklamändamål, endast används för det speciella ändamålet, t ex om du deltar i en pristävling för att dra vinnaren i pristävlingen och därefter omedelbart raderas. 

Uppgifterna ges inte vidare till tredje part
Företagsgruppen Melitta försäkrar att dina data behandlas förtroligt. Det fförekommer ingen vidarebefordran till tredje part, exempelvis genom försäljning, uthyrning, byte eller genom att göra uppgifterna tillgängliga för tredje part.

Nerladdning

Nerladdning av program sker på egen risk. Förtetagsgruppen Melitta ansvarar inte för skador, som uppstår vid installation och/eller användning av programvaran i nerladdningsområdet, såvida detta är tillåtet enligt lag. Trots aktuell viruskontroll är ansvar för skador eller försämringar orsakade av datavirus inom ramen för lagenliga regleringar utesluten.

Cookies

"Cookies" är små textfiler, som underlättar användningen av online-erbjudande. Våra cookies innehåller ingen personlig information, så att din privatsfär är skyddad. De innehåller varken din e-mailadress, eller talar om för oss vem du är. De flesta web-browsers accepterar automatiskt cookies. Du kan dock förändra inställningen på din browser, för att förhindra detta.

Loggning

Ditt avrop på denna websida protokollförs. Företagruppen Melitta förbehåller sig rätten att använda informationen uteslutande för anonym statistisk utvärdering, och för att därmed förbättra servicen och websidorna.

Tvistlösning på nätet

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning på nätet. Du hittar den på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är inte skyldiga att deltaga i någon tvistlösningsprocess initierad av något förlikningsorgan för konsumenter och är inte heller villiga att göra det.